Stichting Auxilium MarMar is opgericht eind 2021 met als doelstelling het steunen van goede doelen in het bezit van een ANBI-status. 
Bij oprichting van  Auxilium MarMar is de visie bepaald met de oprichters. Zij steunen al vele jaren doelen die dicht bij hun staan. Vanuit de wens dit de komende jaren te intensifiëren is de Stichting Auxilium MarMar opgericht. Het bestuur zal deze visie uitdragen middels het jaarplan. De stichting heeft als voornamelijk doel medisch onderzoek te ondersteunen, maar ook heeft de stichting oog voor natuur, mens en (lokale) maatschappij. De goede doelen zullen in lijn met de visie van de  oprichters door het bestuur ieder jaar gekozen worden. 
De fondsen zullen niet extern worden verkregen maar vanuit de oprichters gedoneerd worden aan de stichting.

Achtergrondverhaal

Stichting Auxilium Marmar is geboren vanuit het vele jaren bijdragen aan goede doelen. Om dit voort te kunnen zetten in de toekomst is deze stichting geboren. De stichting zal medisch onderzoek, de natuur, mens en maatschappij als leidraad nemen bij het kiezen van de beoogde goede doelen.  

Bestuur

Het bestuur is gekozen op hun band met de oprichters en hun diverse kwaliteiten.

Zitting in het bestuur nemen:

R.A.M. Veerkamp Voorzitter
K.A. van der Bij Penningmeester
M.C. Pieters Secretaris
F.B. Remmerswaal Vervangend secretaris