Privacyverklaring

 

Disclaimer
Auxilium MarMar heeft deze website zorgvuldig samengesteld en streeft ernaar juiste, volledige en actuele informatie te bieden, met als doel bezoekers van de website te informeren over de diensten van Auxilium MarMar. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Auxilium MarMar behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit aan te kondigen.

Onvolkomenheden door menselijke vergissingen of technische storingen kunnen ondanks de oplettendheid voorkomen, waardoor Auxilium MarMar de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet kan garanderen. Auxilium MarMar wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid, onvolledigheid en achterhaaldheid van de informatie op deze website nadrukkelijk af.

Auxilium MarMar zet zich voortdurend in om deze website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. Hierbij zijn wij deels afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en wijzen u erop dat Auxilium MarMar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie van derden
De website van Auxilium MarMar maakt gebruik van content van derde partijen zoals widgets, plug-ins of embedded content. Daarnaast maakt de website van Auxilium MarMar gebruik van verwijzingen/hyperlinks naar websites van andere partijen om bezoekers verder te informeren. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door Auxilium MarMar niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Auxilium MarMar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie, het functioneren, het gebruik van cookies en het privacy beleid van deze websites.

Cookies
Auxilium MarMar maakt op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is voor het gebruik van deze cookies niet vereist om de bezoeker eerst om toestemming te vragen.

Statistieken
Auxilium MarMar gebruikt Google Analytics (statistiekprogramma), cookies en webserver logs om het gedrag van de bezoeker te analyseren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren. 

De verzamelde gegevens komen voort uit de basisinstellingen in Google Analytics: 

 • Welke pagina’s worden het meest bezocht en hoelang?
 • Waar haken de bezoekers af? 
 • Hoe hebben bezoekers de website gevonden? 
 • Op welke zoektermen is de website gevonden?
 • Waar komen de bezoekers vandaan (gecategoriseerd op land, plaats of taal)?
 • Hoe vaak wordt de website bezocht en hoeveel van de bezoeken zijn nieuwe of terugkerende bezoekers?
 • Op welke besturingssystemen zitten de bezoekers (zoals laptop, mobiel, ander device)?
 • Wat is de schermresolutie (mobiel)?
 • Wat is de serviceprovider (mobiel en desktop)?

Copyright
Auxilium MarMar heeft het intellectuele eigendomsrecht van alle op deze website aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal en logo). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Auxilium MarMar.

Privacyverklaring
Auxilium MarMar respecteert uw privacy en is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik binnen en buiten de organisatie. Als er toch sprake is van een beveiligingsincident zullen wij u zo snel mogelijk informeren en maatregelen nemen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wij gebruiken uw gegevens (naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

 • afhandeling van door u aangevraagde informatie of publicaties; 
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen; 
 • samenstelling gebruikersstatistieken; 
 • beveiliging en verbetering van onze website.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Wij verstrekken voor andere doeleinden geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor aangifte van strafbare feiten.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wet- en regelgeving.

Rechten verwerking persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u altijd kunt opvragen welke persoonsgegevens Auxilium MarMar van u heeft geregistreerd en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt. U kunt uw gegevens zo nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Wijzigingen
Auxilium MarMar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer/privacyverklaring. Wij adviseren u dit document daarom regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.


Auxilium MarMar © 2022